'Huis kopen? Eerst verplicht bouwkundig keuren'

19-06-2018

Elke woning, oud of nieuw, moet bij verkoop standaard bouwkundig gekeurd worden. Banken moeten zo'n check als voorwaarde stellen in ruil voor een hypotheek, wil branchevereniging VBO Makelaar.

De VBO, die 1100 makelaarskantoren in heel Nederland vertegenwoordigt, doet het pleidooi vanwege het lage aantal bouwkundige keuringen dat kopers laten uitvoeren. Bij slechts eenvijfde van de verkochte woningen sinds 2012 gebeurt dat. 

Veel potentiële kopers voelen zich in de huidige oververhitte woningmarkt bovendien gedwongen de keuring te schrappen. Anders vissen zij achter het net bij het bieden op een woning.

Volgens VBO-directeur Hans van der Ploeg moet de bouwtechnische keuring daarom norm worden. Meer specifiek moeten banken dat verplichten bij de hypotheekverstrekking. Dat is voor alle betrokkenen goed, stelt hij. 
,,De koper wordt beschermd tegen een potentiële miskoop, de verkoper voldoet aan zijn informatieplicht om de staat van de woning transparant te maken. De bank tenslotte krijgt meer inzicht in de bouwkundige staat van het onderpand."

Ook keuring voor nieuwbouw

Van der Ploeg wijst erop dat ruim een kwart van de acht miljoen huizen in ons land ouder zijn dan dertig jaar. Maar wat VBO betreft geldt de standaardkeuring óók voor nieuwbouw. ,,Nieuwe huizen worden nu na vijf tot zeven jaar voor het eerst verkocht en na die tijd zie je toch wel de effecten van eventuele fouten bij de bouw of van het gebruik van slechte materialen."

VBO beklemtoont dat uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat nieuw opgeleverde huizen vaak gebreken vertonen.

In een reactie laat hypotheekverstrekker ING weten het belang van een bouwtechnische keuring te onderschrijven. ,,Wij stimuleren dat ook zeer", aldus zegsvrouw Andrea de Graaf. ,,Wij bieden de keuring 
voor een vaste prijs
als service aan als klanten een hypotheek bij ons nemen." Desalniettemin ziet de bank voorlopig niets in een verplichte keuring. ,,Het is beter als alle partijen de keuring stimuleren."

Eigen Huis: beperkingen keuring

Een bouwkundi­ge keuring kan zeer waardevol zijn, maar kent ook zijn beperkin­gen

Hans André de la Porte

Ook Vereniging Eigen Huis voelt weinig voor het plan en al helemaal niet bij nieuwbouw. Dat drijft de financieringskosten voor de koper alleen maar op. ,,Een bouwkundige keuring is absoluut aan te raden bij oudere woningen, verschillende banken verplichten het dan ook", stelt woordvoerder Hans André de la Porte. 

Tegelijk kent een dergelijke keuring flinke beperkingen, meent Eigen Huis. ,,Het is een visuele inspectie door een deskundige, die let op alle signalen van eventuele problemen. Bij een bouwtechnische keuring mag de vloer niet worden opengebroken om te zien of balken zijn aangetast door jarenlange lekkage."

Bij nieuwbouw is er geen sprake van fundamentele gebreken. ,,Ja, er zijn vaak cosmetische fouten bij de oplevering, neem een gebroken tegel of krassen. Ook meer ernstige fouten komen soms voor, zoals een kozijn dat verkeerd is ingehangen zodat water aan de binnenkant van de ruit loopt. Maar dat is een kwestie van garantie. Het gaat erom dat de koper krijgt wat hem is beloofd."

Kwaliteit keuringen

Valide argument voor een verplichte keuring kan liggen in een energieadvies   - over onder meer isolatie en dubbel glas - in combinatie met vaststelling van het energielabel, meent André de la Porte. Alle acht miljoen huizen moeten immers in 2050 van het gas af. ,,Maar dat neemt VBO in zijn plannen niet mee."

Stel dat er een verplichte bouwtechnische keuring komt, dan noemt VBO het wel v
oorwaarde dat de kwaliteit van keuringen omhoog gaat. ,,Momenteel kan iedereen zulke keuringen verrichten, met sterk wisselende kwaliteit als  gevolg", stelt directeur Van der Ploeg.

Bovendien beperken bouwtechnisch inspecteurs hun aansprakelijkheid voor missers enorm. Het nieuw opgerichte NRBI-register voor gediplomeerde inspecteurs en gevalideerde bouwkundige rapporten moet hier iets aan doen. Een goede zaak, meent VBO. ,,Inspecteurs moeten goed opgeleid zijn, fatsoenlijk verzekerd zijn tegen missers, onder het tuchtrecht vallen en zich permanent bijscholen."